Atlas Inwestycji Mieszkaniowych

w Warszawie i okolicach

...lokalizacja zawsze jest najważniejsza!

Sprawdź też mapę:

Wawer to największa dzielnica o najmniejszej gęstości zaludnienia, leżąca na południowym wschodzie Warszawy, na prawym brzegu Wisły. Dobrą komunikację z Centrum zapewnia linia kolejowa do Otwocka, ulica Wał Miedzeszyński oraz Most Siekierkowski łączący północny Wawer z Mokotowem i południowa obwodnica Warszawy z niedawno otwartym Mostem Południowym. Łączy ona południowy Wawer z Wilanowem, a w najbliższej przyszłości - po oddaniu do użytku tunelu pod Ursynowem - z całą południową częścią Warszawy. Na większości obszaru dominuje zabudowa niska, z dużym udziałem terenów jeszcze rolniczych i lasów. Zabudowa wielorodzinna jest skoncentrowana w północnej części Marysina Wawerskiego, gdzie postępują nowe inwestycje oraz w zakresie ograniczonym dostępnością terenów wzdłuż linii otwockiej. Położone wzdłuż niej dawne podwarszawskie miejscowości letniskowe: Nowy Wawer, Anin, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn i Falenica, to pas o zwartej zabudowie jednorodzinnej w większości na zadrzewionych działkach - tu udział nowych inwestycji jest niewielki. Inaczej wygląda sytuacja w rejonach leżących bliżej Wisły, gdzie rozciągają się rozległe obszary porolnicze, które stanowią obecnie atrakcyjne tereny nowych inwestycji mieszkaniowych o charakterze jednorodzinnym w zabudowie szeregowej i osiedlach małych kilkulokalowych jednostek mieszkalnych.